Model Name AC Input DC output
+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb Total
VTE X2 650
CGR VX-650
100-240V
50-60Hz 12A
20A 20A 54.1A 0.3A 3A 650W
130W 649.2W 3.6W 15W